Hoonete projektid

Augu suveelamise kõrvalhooned

Ehitusprojekt 2013, valminud 2014.

Arhitekt Toomas Paaver, kaasautor Lauri Saar. Asukoht Nissi vald, Harjumaa