Ettevõttest

PAIK Arhitektid on 2006. aastal loodud arhitektuuribüroo, kes on keskendunud eelkõige kohatundlikele, enamasti pigem väikesemahulistele ümbrusega seostuvatele arhitektuursetele üksikprojektidele, samal ajal ka avaliku ruumi arenduste ulatuslikumatele terviklahendustele. Suure osa töökogemusest moodustab puitehitiste projekteerimine.

Ettevõtte asutasid arhitektid  Toomas Paaver, Jaak-Adam Looveer, Indrek Järve, Lauri Saar ja Tõnu Laanemäe. PAIK Arhitektide tegevusaja jooksul on mitmed asutajad töötanud periooditi avalikus sektoris üldise ruumilise arenguga seotud valdkonnas.